Informacije za povjerioce o preuzimanju S-leasing D.O.O.

Obavještenje povjeriocima Erste Bank AD Podgorica PDF (90 KB)
EBM Promjene na kapitalu 2019 PDF (69 KB)
EBM Promjene na kapitalu 2020 PDF (67 KB)
EBM Promjene na kapitalu 2021 PDF (67 KB)
EBM Tokovi gotovine 2019 PDF (66 KB)
EBM Tokovi gotovine 2020 PDF (65 KB)
EBM Tokovi gotovine 2021 PDF (65 KB)
EBM Bilans stanja 2019 PDF (188 KB)
EBM Bilans stanja 2020 PDF (195 KB)
EBM Bilans stanja 2021 PDF (181 KB)
EBM Bilans stanja i uspjeha 2022 na 31072022 PDF (116 KB)
EBM Bilans uspjeha 2019 PDF (87 KB)
EBM Bilans uspjeha 2020 PDF (75 KB)
EBM Bilans uspjeha 2021 PDF (77 KB)
Izvještaj sa obrazloženjem spajanja_EBM PDF (280 KB)
Nacrt Ugovora o spajanju PDF (354 KB)
Nacrt Ugovora o spajanju_prilozi 1 i 2 PDF (1 MB)
Obavještenje o dostupnosti dokumentacije Erste Bank AD Podgorica PDF (641 KB)
SL Finansijski iskazi - bilans stanja 2019 PDF (46 KB)
SL Finansijski iskazi - bilans stanja 2020 PDF (94 KB)
SL Finansijski iskazi - bilans stanja 2021 PDF (89 KB)
SL Finansijski iskazi - Bilans stanja 2022 PDF (898 KB)
SL Finansijski iskazi - bilans uspjeha 2019 PDF (41 KB)
SL Finansijski iskazi - bilans uspjeha 2020 PDF (51 KB)
SL Finansijski iskazi - bilans uspjeha 2021 PDF (51 KB)
SL Finansijski iskazi - Bilans uspjeha 2022 PDF (863 KB)
SL Finansijski Iskazi - promjene na kapitalu 2019 PDF (70 KB)
SL Finansijski iskazi - promjene na kapitalu 2020 PDF (70 KB)
SL Finansijski iskazi - promjene na kapitalu 2021 PDF (70 KB)
SL Finansijski iskazi - tokovi gotovine 2019 PDF (68 KB)
SL Finansijski iskazi - tokovi gotovine 2020 PDF (68 KB)
SL Finansijski iskazi - tokovi gotovine 2021 PDF (68 KB)