Uprava banke

Odbor direktora

Reinhard Ortner – predsjednik

Christoph Schoefboeck – zamjenik predsjednika

Borislav Centner

Slađana Jagar

Sava Ivanov Dalbokov

 

Izvršni direktori

Odbor za reviziju

Slađana Jagar

Vlatka Bogdanović

Natalija Grbin