OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA Saznajte više

Zašto nekom treba kastodi račun?

Kastodi račun je namijenjen klijentima koji imaju višak novca, a ne žele da ga oroče. Naime, zarade na oročene depozite su fiksne. Ukoliko klijent želi da svoju ušteđevinu investira u akcije ili obveznice, koje po pravilu nose veće zarade sa većim rizikom, to može posredstvom kastodi banke.

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite