OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA Saznajte više

Zašto bi klijent investirao posredstvom Erste Banke a ne direktno?

Lokalna banka pruža podršku u investiranju, takođe daje savjet i informacije. Takođe, individualnim klijentima je gotovo nemoguć direktni pristup stranim berzama. Osim toga, Erste banka pokriva kompletan tehnički dio posla za klijenta (saldiranje, naplata dividendi, itd).

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite