OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA Saznajte više

Šta klijent ima od investiranja?

Klijent koji investira u akcije određene kompanija učestvuje u raspodjeli dividendi te kompanije. Osim toga, ukoliko poraste cijena akcije te kompanije klijent može da proda svoje akcije i da na taj način ostvari dobit, kao razliku u cijenu. Takođe, treba voditi računa o rizicima, odnosno, ukoliko cijena akcije padne klijent će ostvariti gubitak ako u tom trenutku proda svoje akcije.

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite