OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA Saznajte više

Šta je potrebno za otvaranje kastodi računa?

Za otvaranje kastodi računa je potreban identifikacioni dokument, odnosno potvrda o registraciji pravnog lica, i potpisivanje Ugovora sa pratećom dokumentacijom sa bankom.

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite