OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA Saznajte više

Šta je rizik?

Rizik se, u ovom smislu, definiše kao neizvjesnost u pogledu ostvarenja očekivanih prinosa i mogućnost gubitka. Procjena rizičnosti fonda rezultat je sveobuhvatne analize - sintetičkog pokazatelja rizika i prinosa koji se koristi za klasifikaciju investicionih fondova u jednu od tri različite kategorije rizika (niskog rizika, srednjeg rizika, visokog rizika).

Sintetički pokazatelj rangira fond na skali od 1 do 7 na temelju evidencije o njegovoj cjenovnoj osjetljivosti. Skala se iskazuje kao slijed kategorija označenih cijelim brojevima uzlaznim redom od 1 (nizak rizik) do 7 (vrlo visok rizik) od lijeva na desno, koji predstavljaju nivo rizika i prinosa od najniže do najviše vrijednosti.

Skala mora jasno ukazivati da niži rizik potencijalno podrazumijeva nižu dobit i shodno tome preporučeni period ulaganja je manji te da veći rizik potencijalno podrazumijeva veći prinos (npr. ako je rizik označen sa 1 ili 2 preporučeni period ulaganja iznosi godinu dana, a ukoliko je označen sa 4 kao npr. kod akcijskog fonda, preporučeni period ulaganja je veći, od 3-5 godina).

Ovaj indikator može biti promjenljiv u budućnosti. Imajte na umu da sredstva uložena u investicioni fond, bez obzira na preporučeni period ulaganja, možete otkupiti u bilo kojem trenutku.

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite