OBAVJEŠTENJE BANKE O PRAVU NA MORATORIJUM KORISNICIMA KREDITA Saznajte više

Koliko je fleksibilno ulaganje u investicioni fond?

U svim investicionim fondovima, pod upravljanjem Erste Asset Management, svakodnevno možete podnijeti zahtjev za izdavanje (kupovinu), zahtjev za zamjenu udjela u fondovima ili zahtjev za otkup (prodaju) udjela. U zavisnosti od cut off time-a (presjeka u vremenu) pojedinog fonda, sredstva vam mogu biti na raspolaganju već sljedećeg radnog dana. Ključni podaci za investitore, mjesečni izvještaji kao i informacije o fondovima na ovoj internet stranici pružiće vam detaljnije informacije o svakom pojedinom investicionom fondu.

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite