Korporativne aktivnosti

Prepustite pripremu i administraciju korporativnih aktivnosti stručnjacima iz Erste banke

  • Savjetodavne aktivnosti namijenjene akcionarskim društvima u Crnoj Gori
  • Preuzimanje akcionarskih društava
  • Spajanja, privatizacije, javne ponude
  • Isplata dividendi

Prednosti

  • Visok nivo stručnosti
  • Detaljan fokus na vaše potrebe
  • Superioran kvalitet usluge

Povezani proizvodi