Izdavanje HoV

Dokapitalizujte vašu kompaniju i dozvolite investitorima na berzi da ulože u vašu reputaciju i uspješno poslovanje

  • Iskustvo stručnjaka Erste banke na raspolaganju
  • Strukturisanje i administrativne procedure u rukama naših stručnjaka
  • Nalaženje investitora i prodaja emitovanih hartija od vrijednosti

Prednosti

  • Visok nivo stručnosti
  • Detaljan fokus na vaše potrebe
  • Superioran kvalitet usluge

Povezani proizvodi