You Invest Balanced

You Invest Balanced je mješoviti fond namijenjen fizičkim i pravnim licima s investicionim  planom dužim od tri godine koji su spremni prihvatiti umjeren nivo rizika s ciljem ostvarenja većeg povrata na uložena sredstva.

 
Cilj You Invest Balanced-a je rast vrijednosti udjela investiranjem imovine Fonda u druge fondove, u pojedinačne obveznice, akcije, depozite i ostale finansijske instrumente.
YOU INVEST Balanced nudi investitorima uravnoteženu strukturu različitih vrsta imovine i potpuno novi doživljaj ulaganja uz fleksibilna rješenja, profesionalni menadžment i visoku transparentnost. 


Ovo je fond za investitore koji su skloni umjerenom riziku, a  uravnoteženi profil rizika/ prinosa ide u prilog ovom rješenju. Naši stručnjaci konstantno prate portfelj te ga optimizuju u skladu sa prilikama na tržištu.

Ulaganje u fondove možete početi sa jako malim iznosima. Ukoliko ugovorite investicioni plan, u fond možete ulagati već od 10 eura mjesečno, uplaćujući sredstva trajnim nalogom.
Ukoliko se ipak odlučite za jednokratne uplate u investicioni fond, to možete učiniti već od 50 eura, dok maksimalno uplaćenog iznosa u fond nema.
Da bi fizičko ili pravno lice moglo ulagati u investiconi fond potrebno je da otvori custody račun u Erste bank AD Podgorica, u skladu sa Pravilima za obavljanje kastodi poslova.

Prednosti za investitora

Moderna i aktivna strategija ulaganja osigurava vam optimalnu ravnotežu prinosa i prihvatljivog odnosa rizika. Ulaganje u široku lepezu različitih vrsta vrijednosnih papira dopušta vam značajan stepen diverzifikacije rizika u fondu što može smanjiti rizik od kapitalnih gubitaka. Svojim sredstvima možete raspolagati u bilo kom trenutku po trenutnoj vrijednosti vaših udjela.

Rizici koje treba razmotriti

Ulaganja na tržištima kapitala podložna su fluktuacijama tržišne cijene.

Moguć je gubitak vrijednosti vaših udjela.

Kursne promjene valuta mogu uticati na cijenu fonda (pozitivno ili negativno).

 

Izjava o odricanju odgovornosti:

Naše analize i zaključci opšte su pririode i ne uzimaju u obzir individualne potrebe naših investitora vezano za povrate, poresku situaciju ili sklonost riziku. Napominjemo da istorijski prinos nije pouzdan pokazatelj budućeg razvoja fonda. Molimo Vas da obratite pažnju na činjenicu da ulaganje u vrijednosne papire, osim opisanih mogućnosti, nosi sa sobom i rizike. Cijena udjela i prinos mogu rasti i padati. Osobama koje su zainteresovane za kupovinu udjela u investicionim fondovima savjetuje se da prije donošenja investicione odluke čitaju trenutne prospekte fondova, a posebno dio koji se odnosi na rizike.

×
Erste mBanking
Finansijske transakcije
putem pametnog telefona
Preuzmite